INSTRUKCJA: ZOBACZ Kreator projektu - IgaDRUK. Dodawane grafiki powinny mieć ok 1900 pikseli

PROJEKTY PROSIMY PRZESYŁAĆ TYLKO PO DOKONANIU ZAKUPU - PRZESŁANE PRZED ZAKUPEM MOGĄ ZOSTAĆ SKASOWANE.